“The project is co-financed by the european union and the republic of Turkey”
Kullanım Koşulları

YASAL

Bu site Bidfolder'e ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir. Bidfolder.com'un içerdiği malzemeyi uluslararası telif hakları ve ticari malzeme kanunlarına aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacaktır.

MARKALAR

Bidfolder.com, Bidfolder'ın tescilli markasıdır. Bu markaların kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılmasından dolayı Bidfolder.com tüm yasal haklarını genel hükümler çerçevesinde arayacaktır.

GÜVENLİK

 

Data güvenliğini ve güvenli bağlantıyı sağlamak için her türlü materyal, prosedür ve izinsiz girişi engelleyici fiziksel ve elektronik içerik Bidfolder.com tarafından sağlanmaktadır.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI

A ) Genel Anlamda

Bu site, Bidfolder'a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Bidfolder.com ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

B ) Telif Hakları

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. Bidefolder.com' un önceden yazılı onayı olmadan, Bidefolder.com içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması, veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

C ) Kullanıcılarımızın Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden, içerik girerken, postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Bidfolder.com' a, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Bidfolder.com her türlü iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak yada sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiç bir kısıtlama olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.yapma hakkına sahip olur:

Bu yukarda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

D ) Üçüncü Kişilere Ait İçerik

Bidfolder.com yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği Bidfolder.com ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar tarafından, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiç bir şekilde işletilmediği ya da denetlenmediğinden Bidfolder.com' dan habersiz değiştirilebilir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ''olduğu gibi'' sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uyguanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Bidfolder.com, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Bidfolder.com malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunalrı erişilebilir kılan hizmet birimleri de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Bidfolder.com, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz (Bidfolder.com değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

E ) İçerik ve Yorum Alanları

Bu hizmet, Bidfolder.com'a bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan içerik ve yorum alanları ve/veya chat odaları içerebilir. Bidfolder.com, içerik ve yorum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Yorum alanlarını ve bu Web Sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

 • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde,ülke çapında yada uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden,her türlü şekilde iletim dahil olmak üzere ; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da teşvik eden, bilgi postalamamak ya da iletmemek.

 • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.

 • Başka bir kullanıcının içerik, yorum alanlarını, caht odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek

 • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

 • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek yada kullanmamak.

Bu hizmeti kullanırken, Bidfolder.com'un içerik ile yorum alanlarını ve diğer etkileşim alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Bidfolder.com, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlama reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

F ) Sorumluluğun Sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Bidfolder.com, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Bidfolder.com malzemelerinin kullanımından ya da kullanılmamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bidfolder.com'u kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Bidfolder.com'un sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Bidfolder.com malzemelerinden ya da Bidfolder.com'un herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Bidfolder.com'u kullanmamaktır.

G ) Hükümler ve Geçerlilikleri

Bu anlaşma, TC. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir.Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

H ) Fesih

Bu anlaşma, Bidfolder.com tarafından herhangi bir anda,önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih durumunda, içerik ve yorum alanlarına erişme yetkiniz artık artık yoktur ve içerik ile yorum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlaması devam edecektir.

I ) Çörekler ''Cookies''

''Cookie'' bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. ''Cookie''ler web sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar.Eğer bilgisayarınıza bir ''cookie'' gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar ''cookie'' sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

J ) Gizlilik Haklarınız

Bidfolder.com, gizlilik haklarınıza önem verdiği için,aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Bize,sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (Kişisel Bilgi) gerektiğinde bunu açıkça sorarız.

Eğer herhangi bir zamanda bir Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseni, lütfen bize info (at) Bidfolder.com adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve bizde sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info (at) Bidfolder.com adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

K ) Erişim

Bize elektronik posta ile info (at) Bidfolder.com üzerinden erişebilirsiniz.

L ) Hatalar ve Kasıtlı Olmayan İhmaller

Bidfolder web sitesinde oluşan herhangi bir yanlış yazımdan veya görülen bir kusurdan dolayı sorumlu değiliz. Bilgiler, fiyatlar ve indirimler burada sergilendiği gibidir ve bilgi vermeksizin değiştirilebilir.

M ) Bidfolder.com logosunun ve bölüm anasayfası bağlantılarının Bidfolder.com dışı Web sitelerinde kullanımı

 1. Bidfolder.com'un başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Bidfolder.com dışı web siteleri, aşağıda sağlanan logoyu (''Logo'') kullanılacaktır.Bu Logo'yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke' leri kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Logo' yu ancak Web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo her zaman Bidfolder.com'un http://www.bidfolder.com adresindeki anasayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu bağlantı için gerekli HTML kodunu aşağıda bulabilirsiniz.
 3. Logo, ''Bidfolder.com'a Gider'' terimini içerir, bu da Logo' nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder ( Logo, Bidfolder.com'a bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil ). Logo'nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.
 4. Logo, sadece, Bidfolder.com'a veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunan Web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo'yu, Bidfolder.com tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz.
 5. Logo tek başına görülmelidir, Logo'nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik ve metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (Logo'nun yüksekliği kadar ). Logo, başka herhangi bir logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 6. Logo'yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.
 7. Bidfolder.com'a, ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bidfolder.com'un fikri ya da başka haklarını gaspeden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde Logo'yu kullanamazsınız.
 8. Bu İlke' ler kapsamında, Bidfolder.com' un logolarında ya da ticari markalarında size herhangi bir lisans ya da başka bir hak veilmemektedir. Bidfolder.com Logo'sunun kullanımını konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullaraını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bidfolder.com, bu İlke'lere uymayan, Bidfolder.com'un fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harakete geçme hakkını saklı tutar.
 9. BİDFOLDER.COM, HAK İHLALLERİNE KARŞI GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, LOGO KONUSUNDA YASA TARAFINDAN AÇIK YA DA DOLAYLI OLARAK İFADE EDİLEN HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER.
Haberler         »
Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi ile 800 firma ve 60 üniversitenin oluşturduğu Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Otomotiv Kümesi AutoCluster.NRW arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Kuzey Ren-Vestfalya Otomotiv Kümesi Koordinatörü Michael Pieper, Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Yönetim Kurul
Konya Sanayi Odası ve Ekonomi Bakanlığı yöneticileri, Konya sanayisini, ihracatını, sorunlarını, güçlü ve zayıf yönlerini masaya yatırdı. Konya Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Konya’nın çok ciddi yatırım, üretim ve ihracat potansiyeli olduğuna, bu potansiyelin mutlaka
Konya Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği işbirliğiyle Konya Endüstri Günü düzenlendi. SASAD, SSM, ASELSAN, FNSS, MKEK, STM, TAI, Alp Havacılık, Pi Makine, Türk Loydu, İPA, Roketsan, Otokar, TÜBİTAK MAM, METEKSAN, Havacılık Uzay kümesi- HUKD’nin yöneticilerinin da katıldı
Almanya Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, beraberindeki heyetle birlikte Konya Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü’yle görüşen Başbakan Weil, ‘Olağanüstü başarılarınızdan, ekonomik gelişmelerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Özelli
Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 3.Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı-OSEG 2014 ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. İki gün boyunca ‘Yerli Motor’ temasıyla devam eden konferans Türkiye’nin Motor Hikayesi, Otomotiv
Activities         »
Export Platform         »